Имат ли право банките да увеличават лихвата по договор за кредит?
201403.20 34

Имат ли право банките да увеличават лихвата по договор за кредит?

Проблемът В последно време се забелязва тенденция голяма част от банките, действащи на територията на България, да си позволяват едностранно да увеличават лихвите по договорите за кредит, сключени с клиентите им. В огромен брой от тези случаи това се прави незаконно на базата на нищожни клаузи в договорите за кредит. Как става това? Банките действат…