201505.11
Off
0

За договорите и хората

Част I – Формата на договора* На всички ни се налага да подписваме договори. Когато го правим, рядко се замисляме какви рискове крие това начинание и как да защитим най-ефективно правата си. Ето защо в поредица от няколко статии искам да ви изясня основните аспекти на сключването на договори, рисковете при подписването им, както и…

Имат ли право банките да увеличават лихвата по договор за кредит?
201403.20 34

Имат ли право банките да увеличават лихвата по договор за кредит?

Проблемът В последно време се забелязва тенденция голяма част от банките, действащи на територията на България, да си позволяват едностранно да увеличават лихвите по договорите за кредит, сключени с клиентите им. В огромен брой от тези случаи това се прави незаконно на базата на нищожни клаузи в договорите за кредит. Как става това? Банките действат…