Търговски дружества и търговски сделки


Правна помощ при учредяване и управление на търговски дружества и търговски сделки.

Прочети повече

Трудово право


Изготвяне на всички видове трудова документация, консултиране, съдействие във връзка с прекратяване на трудови договори.

Прочети повече

Семейно право


Консултации във връзка със семейни имуществени отношения и други последици на сключването на брак.

Прочети повече

Регистърни производства


Учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон както с българско, така и с чуждестранно участие в капитала.

Прочети повече

Договори и облигационни отношения


Изготвяне на всякакви видове договори, пълномощни и други документи във връзка със сключването и изпълнението на всякакви видове правни сделки и договори.

Прочети повече

Банкови договори


Консултации и правно становище при сключване на всички видове договори за банков кредит.

Прочети повече

Застрахователни договори


Правни консултации при сключване на застрахователни договори.

Прочети повече

Недвижими имоти и строителство


Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за продажба на недвижими имоти.

Прочети повече

Наследствено право


Консултации във връзка с определяне на наследствения дял, както и в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя.

Прочети повече

Интелектуална собственост


Правна защита пред Патентното ведомство и съдилищата при нарушаване правата върху патенти, марки, полезни модели и други обекти на интелектуална и индустриална собственост.

Прочети повече

Административно право


Консултации, изготвяне на книжа и представителство пред административни органи във връзка с административно-правни режими, издаване и изпълнение на административни актове и други въпроси на административното право.

Прочети повече

Процесуално представителство


Представителство пред всички инстанции и съдилища на територията на Република България.

Прочети повече