Безплатна правна консултация_Адвокатска кантора Ex Lege

Безплатната консултация включва изслушване на клиента и изготвяне на устен правен анализ на ситуацията, както и посочването на възможните варианти за действие.

Безплатната консултация продължава от 10 до 30 минути и предоставя на клиента правната картина и възможните курсове на действие, както и рисковете и ползите от избирането на един или друг подход.

Задайте Вашия въпрос във формата по-долу: