Ex Lege logoЗа нас

Адвокатска кантора „ExLege“ осъществява дейност за правно съдействие и защита на правата и законните интереси на своите клиенти – български и чуждестранни физически и юридически лица. Кантората фокусира практиката си в сферите на гражданското право, като предлага оригинални правни решения за извънсъдебно и съдебно уреждане на спорове.

Нашата мисия е да издигнем правното обслужване в България на по-високо ниво. Клиентите за нас не са “поредния хонорар” или “поредната папка на бюрото”, нито пък имена и ЕГН-та, който ще забравим в момента, в който получим възнаграждението си. Това са реални хора или компании с реални проблеми. В адвокатска кантора “ExLege” всичко е фокусирано към клиента – всичко започва и завършва с клиента. Това е причината да предлагаме на клиентите си възможно най-завършените юридически решения на проблемите им, като ги изслушваме внимателно, проучване проблема им и ги асистираме във всяка стъпка по пътя не упражняване на правата им.

Основната цел на нашата адвокатска практика е цялостност в решаването на проблемите на клиентите. Ние не просто водим дела или даваме правни консултации – ние решаваме юридическите проблеми на нашите клиенти, независимо дали те са големи компании или обикновени хора, които търсят правата си. Ние даваме възможно най-завършените юридически решения, като асистираме клиентите си във всяка стъпка по пътя за реализиране на правата им.

Адвокат Румена Симеонова
Velizar Velichkov
Адвокат Велизар Величков

Адвокат Велизар Величков е съосновател на адвокатска кантора “Ex Lege”. Той е адвокат, вписан в Софийската адвокатска колегия.