• Консултации, изготвяне на книжа и представителство пред административни органи във връзка с административно-правни режими, издаване и изпълнение на административни актове и други въпроси на административното право;
  • Обжалване на административни актове, наказателни постановления и ревизионни актове.