• Изготвяне на всякакви видове договори;
  • Изготвяне на пълномощни и други документи във връзка със сключването и изпълнението на всякакви видове правни сделки и договори;
  • Участие в преговори по всякакви видове сделки;
  • Консултации и изготвяне на документи по други видове облигационни отношения – непозволено увреждане, неоснователно обогатяване, водене на чужда работа без възлагане.