• Консултации във връзка с определяне на наследствения дял, както и в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя;
  • Приемане и отказ от наследство;
  • Изготвяне, обявяване, откриване и оспорване на завещания, както и обявяване на завещания за нищожни или унищожаеми;
  • Процесуално представителство по дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение, в които е нарушена запазената по закон част от наследството;
  • Делба на наследствено имущество – съдебна и извънсъдебна.