• Правни консултации при сключване на застрахователни договори;
  • Консултации в областта на имущественото и личното застраховане;
  • Представителство и съдействие пред застрахователни компании при изплащане за застрахователно обезщетение по имуществени застраховки и застраховка срещу гражданска отговорност;
  • Процесуално представителство по дела срещу застрахователни компании.

Features

SpecialityReal Estate
AdressOffice 224, Hall B

Details

Monday - Friday8.00 -17.00
Saturday9.30 - 17.30
Sunday9.30 - 15.00

Service details