• Изготвяне на трудови договори и други видове трудова документация, като правилник за вътрешен трудов ред, длъжностни характеристики и др.;
  • Консултиране, съдействие и изготвяне на книжа във връзка с прекратяване на трудови договори – уволнения, съкращаване в щата и др.;
  • Консултиране, съдействие и процесуално представителство при незаконно уволнение и възстановяване на работа на работници;
  • Представителство пред Инспекция по труда;
  • Консултиране по други трудовоправни въпроси.