• Представителство пред всички инстанции и съдилища на територията на Република България.