Резюме:

Адвокат Велизар Величков е съосновател на адвокатска кантора “Ex Lege”. Той е адвокат, вписан в Софийската адвокатска колегия.

Завършва “Право” в СУ „Св. Климент Охридски” и има повече от 5 години опит в правната сфера. Той е трупал опит в две от най-големите адвокатски кантори в България – “Бузева и партньори” и “Димитров, Петров и Ко”, като е участвал в някои от най-големите сделки, извършвани на територията на страната.

Велизар е бил част и от проекти на неправителствения сектор, сред които се нареждат сайтът pravatami.bg, където е бил автор и редактор, и гражданската инициатива “Юридически барометър”, която се осъществява под патронажа на бившия министър на образованието Даниел Вълчев.

Велизар владее перфектен английски и е притежател на ILEC (International Legal English Certificate), издаван от University of Cambridge – единственият международно признат сертификат по юридически английски.

Непрекъснато разширява експертните си познания чрез участие в различни семинари и конференции.

Владее английски и немски езици.

Образование и квалификация:

2011 г. Придобива международен сертификат по юридически английски език (ILEC), Университет Кембридж

2013 г. Завършва “Право” в СУ „Св. Климент Охридски” (1994 г.), Специализация: “Правораздаване”, “Публична администрация”

2014 г. Придобива юридическа правоспособност

2015 г. Основател и съдружник в адвокатска кантора “Ex Lege”

Професионален стаж:

от 2015 г. – Основател и съдружник в адвокатска кантора  “Ex Lege”

2014 г. –  Младши юрист в адвокатска кантора “Бузева и партньори”

2014 г. Стажант в Софийски градски съд

януари 2013 – октомври 2014 – автор и редактор в pravatami.bg, член на сдружение в обществена полза “Департамент за правна култура”

юли-август 2013 г. – Стажант в адвокатска кантора “Димитров, Петров и Ко”

април-октомври 2013 г. – Член на екипа на гражданския проект за оценка на законодателството “Юридически барометър”

май-септември 2012 г. – стажант в адвокатска кантора “Понтифекс”

март 2011-май 2012 г. – стажант в адвокатска кантора “Румена Симеонова”